info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shepherd-pantoffels.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Shepherd-pantoffels alsmede op alle met Shepherd-pantoffels aangegane overeenkomsten.
Shepherd-pantoffels.nl, tevens handelend onder de handelsnaam Het Herdershuys Vof, Buinen
KvK: 74492152;
Koper:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Shepherd-pantoffels in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1. ALGEMEEN
Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Shepherd-pantoffels behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite www.shepherd-pantoffels.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. BESTELLINGEN
2.1
Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via de webshop.
2.2
De verzending van onze producten zullen altijd met zorg en in goede staat afgeleverd worden door onze logistieke partner.
De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u vooraf betaald te worden. Deze bedragen standaard € 6,95, voor bestellingen binnen Nederland en € 7,50 voor België met uitzondering van eventuele acties. Bij bestellingen boven de € 50,- (Nederland) en boven de € 85,- (België) zijn de verzenkosten gratis.
2.3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Shepherd-pantoffels uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. PRIJZEN
3.1
De prijzen van op de site Shepherd-pantoffels zijn de actuele prijzen en kunnen wijzigen.
3.2
Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Shepherd-pantoffels bevoegd de op de webshop vermelde prijzen en/of voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle vermelde prijzen zijn inclusief kosten van de verpakking en 21% BTW, exclusief eventuele verzendkosten.
3.4
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.5
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.6
De koper is de prijs verschuldigd die Shepherd-pantoffels in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

4. LEVERING
4.1
Shepherd-pantoffels hanteert pakketpost tarieven van de logistieke partner.
4.2
Alle bestellingen worden naar het door u aangegeven adres verzonden tenzij anders vermeld.
4.3
Brievenbuspost is te allen tijde voor risico van de koper.
Shepherd-pantoffels is niet aansprakelijk voor vermissing of verkeerd bezorgen van deze verzendoptie. U kunt altijd aangeven of u het als verzekerd pakket wilt laten versturen.
4.4
Pakketpost wordt verstuurd op onze verantwoording.
4.5
Afhalen van uw bestelling is op afspraak mogelijk. 

5. BETALING
5.1
U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via de door ons aangegeven betalingsmethodes inclusief de door Shepherd-pantoffels berekende verzendkosten. Verzendkosten komen te vervallen als de bestelling wordt afgehaald.
5.2
Betaling is uitsluitend mogelijk via de door ons aangegeven methodes.
5.3
Betalingen vooraf dienen binnen zeven (7) dagen bijgeschreven zijn op de bankrekening van Shepherd-pantoffels, anders wordt uw bestelling geannuleerd. In wederzijds overleg kan hiervan afgeweken worden.
5.4
Worden er meerdere keren door dezelfde personen / vanaf dezelfde IP adressen bestellingen geplaatst die niet betaald worden kunnen wij overgaan tot blokkering van het IP adres en het niet meer in behandeling nemen van de bestelling zonder opgaaf van redenen.

6. AFKOELPERIODE, HERROEPING EN RUILING
6.1
De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen onbeschadigd en in originele staat te worden bijgevoegd bij de retourzending.
6.2
In geval van ontbinding is de koper verplicht het ontvangen product binnen 14 dagen na de ontbinding aan Shepherd-pantoffels terug te zenden in de staat waarin de koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
6.3
Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden niet door Shepherd-pantoffels aangenomen. Shepherd-pantoffels behoudt zich het recht voor om in geval van door u en/of de door u gecontracteerde transporteur veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen of de geretourneerde artikelen niet in ontvangst te nemen.
6.4
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@shepherd-pantoffels.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U ontvangt dan het aankoopbedrag inclusief de eventuele bij de aankoop betaalde verzendkosten terug.
6.5
Shepherd-pantoffels is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
6.6
Indien het product bij retourzending niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product tegen geldende bezorgkosten ook worden bezorgd.
6.7
Indien een product geruild wenst te worden voor een andere maat of product, wordt het product gratis opgestuurd. Mocht het product na deze keer niet bevallen en weer geruild wenst te worden, komen de verzendkosten in rekening van de koper.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1
Shepherd-pantoffels is niet aansprakelijk voor druk, en zetfouten op de webshop.
7.2
De aansprakelijkheid van Shepherd-pantoffels is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur/pakbon.
7.3
Indien Shepherd-pantoffels om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8. PERSOONSGEGEVENS
8.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Shepherd-pantoffels nageleefd. De aan Shepherd-pantoffels verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen uit te kunnen voeren en indien nodig, contact met u op te nemen.
8.2
Shepherd-pantoffels verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
8.3
Indien u bij uw bestelling heeft aangegeven door Shepherd-pantoffels op de hoogte te willen worden gehouden van aanbiedingen, gebruiken wij uw gegevens om u per email op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen.

9. GESCHILLEN
9.1
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
9.3
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Shepherd-pantoffels opgeslagen om de bestelling(en) te verwerken.
9.4
Shepherd-pantoffels zal onder geen geding uw gegevens aan derden verstrekken.